U sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je dvodnevna radionica u Fužinama, hotel Bitoraj  28. i 29. 09. 2021. godine sa svrhom izrade standarda kvalifikacija diplomske razine studija za smjerove Nautika i tehnologija kopnenog prometa, Brodostrojarstvo, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu te Shipmanagement.  

Radionicu je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te se ukratko osvrnula na dosadašnji rad na projektu MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu te dala jasne upute koji je cilj radionice te na koji način će se isti ostvariti. Na radionici su sudjelovali dr. sc. Vlado Frančić, dr. sc. Renato Ivče, dr. sc. Robert Mohović, dr. sc. Goran Vukelić, Goran Vizentin, dr. sc. Edvard Tijan, Valentina Šutalo, dr. sc. Mladen Jardas, dr. sc. Biserka Rukavina te dr. sc. Neven Grubišić. 

Na kraju radionice prezentirani su dobiveni rezultati standarada kvalifikacija za navedene studijske smjerove i dane su smjernice za njihovo poboljšanje. 

22.09.2021. godine u sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je druga po redu edukacija za nastavno osoblje Pomorskog fakulteta u Rijeci naziva „Metodologija i alati, te pravilno zapisivanje ishoda učenja prema HKO-u“ u sklopu provedbe projekta:  “MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu”. Radionica se zbog epidemiloške situacije održala online putem MS Teams aplikacije.

Cilj radionice bila je analiza prethodno zapisanih ishoda učenja kao i primjera provjere i vrednovanja za standard kvalifikacije Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

HKO stručnjakinja i voditeljica radionice Milena Sakoman dala je svoju stručnu analizu zapisanih ishoda učenja i pripadajućih primjera provjere i vrednovanja s posebnim naglaskom na usklađenost s HKO-om te komentare i sugestije za njihovo poboljšanje.

Nakon primljenih sugestija i uputa polaznici su u timovima analizirali zapisane i predstavljene skupove ishoda učenja i primjere provjere i vrednovanja te napravili izmjene i korekcije u skladu sa prethodno izrečenim komentarima i sugestijama stručnjakinje, uvažavajući i komentare ostalih polaznika radionice.

Nakon kratke pauze predstavnici timova prezentirali su zapisane skupove ishoda učenja i pripadajuće primjere provjere i vrjednovanja. Polaznici ostalih timova analizirali su ih te prema potrebi predložili poboljšanja. HKO stručnjakinja dala je svoju stručnju analizu zapisanih/korigiranih ishoda učenja te zaključne komentare.

Ova radionica bila je od velike koristi prisutnim nastavnicima Pomorskog fakulteta u Rijeci s obzirom da su dobivene preporuke kako poboljšati odnosno ispraviti ukoliko se koriste krivi ili nedovoljno dobri opisi kod ishoda učenja i načina vrednovanja ishoda učenja.

U sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana 2. radionica o osiguravanju i unapređenju kvalitete visokog obrazovanja pod nazivom IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU U POMORSTVU – SUSTAV KVALITETE. Radionica se održala u petak, 02. srpnja 2021. godine na Sveučilište u Zadru.

Cilj radionice bio je izmijeniti iskustva vezanim za upravljanje sustavom kvalitete visokih pomorskih učilišta sukladno normi ISO 9001:2015 i Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokom obrazovanja (ESG).

Radionicu je otvorila izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te rekla par riječi o samom projektu MEDUSA. Nakon uvodnog dijela izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović predstavila je element projekta 2 Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, na radionici su se iznesli zaključci provedenih postupaka reakreditacije na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu. Izv. prof dr. sc. Maja Krčum rekla je nešto više o upravljanju kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015 koja se koristi na visokim učilištima. Nešto više o sustavu osiguranja kvalitete tj. standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokom obrazovanja (ESG) prisutnima je rekla izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj. Kroz panel raspravu raspravljalo se o očekivanjima i preporukama za unapređenja nastavnih programa, projektima podrške za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja, načinima internacionalizacije studija, unapređenju podrške studentima ISO normi 9001 i slično.

29.04.2021. godine u sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je edukacija za nastavno osoblje projekta MEDUSA pod nazivom Hrvatski Kvalifikacijski Okvir (HKO) „Metodologija, alati i ishoda učenja“. Radionica se zbog epidemiloške situacije održala online putem MS Teams aplikacije.

Cilj radionice bio je ukratko proći teorijske odrednice HKO-a, krenuti sa konkretnim primjerima zapisivanja ishoda učenja, raspraviti o problemima struktuiranja skupova ishoda učenja i slično, te dati jasne upute i rokove za izradu standarda kvalifikacije.

Radionicu je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te se ukratko osvrnula na dosadašnji rad na projektu MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu te na već završenom projektu KIKLOP – Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu. Predstavila je prisutne članove projekta te istaknula kako se nada da će ova radionica biti od koristi za izradu standarada kvalifikacija za prisutne nastavnike sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Splitu te sa Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru.

(Više »)

24. veljače 2021. godine održan je treći partnerski sastanak projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA. Sastanak je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a sastanku su prisustvovali svi partneri.

Sastanak je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i ukratko se osvrnula na dosadašnji rad na projektu. Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene od početka trajanja projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale prilikom prikupljanja projektne dokumentacije.

Tijekom sastanka, najveći fokus bio je na EP1 Razvoj i unapređenje diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija o kojima je nešto više rekao izv. prof. dr. sc. Neven Grubišić te predstavio dostignute šaktivnosti, aktivnosti koje predstoje u sljedećem izvještajnom razdoblju ali i očekivane rezultate. Prezentirana su i dva prijedloga standarada kvalifikacija i pratećih diplomskih studijskih programa. Izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić prezentirao je standard kvalifikacija Shipmanagementa, a dr. sc. Mladen Jardas studijskog programa Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, oko čega se i povela rasprava. Također, u okviru EP2 Unapređenje postupaka osiguravanja  kvalitete visokog obrazovanja izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović rekla je nešto više o ostvarenim aktivnostima te o budućim planovima, a dogovorena je i radionica na temu usklađivanja ISO sustava kvalitete i ESG smjernica koja bi se trebala održati u Zadru. U okviru EP3 Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanja doc. dr. sc. Dario Ogrizović predstavio je kupljenu opremu – simulator virtualne stvarnosti i računala u novoopremljenom MedusaLab-u te je rekao nešto više o glavnim tehničkim specifikacijama računala. Predsjednik Alumni kluba doc. dr. sc. Srđan Žuškin prezentirao je izgled izrađene Alumni baze koja će olakšati povezivanje poslodavaca i studenata. Osim toga rekao je nešto više o provedenoj analizi zapošljivosti te razlikama u zapošljivosti unutar studijskih smjerova. Prezentiran je novi letak projekta te je administrator projekta Ivan Dovadžija rekao nešto više o financijama projekta.

(Više »)

17. prosinca 2020. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održano je otvaranje MEDUSA lab-a, laboratorija financiranog u sklopu projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje. U sklopu elementa projekta 3. Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju uredio se postojeći računalni laboratorij u MEDUSA Lab sa 18 novih računala boljih tehničkih performansi.

(Više »)

Letak je izrađen unutar elementa projekta Promidžba i vidljivost čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te rezultatima i učincima projekta sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Unutar elementa projekta 3. PROVEDBA UNAPREĐENJA NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA do sada je održano 11 edukacija za nastavnike iz raznih područja osposobljavanja s ciljem podizanja nastavničkih kompetencija za dizajniranje i planiranje aktivnosti učenja i izradu programa kolegija, prijenosa naučenog znanja za korištenje specijaliziranih softverskih alata i platformi i u specijaliziranim područjima. Više informacija o samim edukacijama moguće je pronaći na letku u nastavku.

Promotivni letak izrađen je u sklopu elementa projekta Promidžba i vidljivost čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te rezultatima i učincima projekta sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Izrađeni letak s informacijama o projektu postavljen je na nekoliko vidljivih mjesta na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Zadru i Splitu.

10. prosinca 2019. godine u Rijeci održan je drugi partnerski sastanak projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene u prvih osam mjeseci projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale u prikupljanju dokumentacije za prva dva izvještajna razdoblja. Tijekom sastanka predstavljene su dostignute aktivnosti i očekivani rezultati svih elementa projekta, kao i one koje predstoje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Također, na sastanku su razmatrani i daljnji koraci za:

• Razvoj 3 nova standarda zanimanja (inspektor broda, HSEQ voditelj, voditelj dobavnog lanca)
• Razvoj 4 standarda kvalifikacija
• Upis standarda kvalifikacija u registar HKO;
• Prijedlog unaprjeđenih studijskih programa
• Razvoj novog studijskog programa i slično.

Drugi dio partnerskog sastanka odnosio se na Fokus grupe tj. na rad na evaluaciji rezultata ankete. Zadatak svih grupa je evaluacija rezultata anketa te verifikacija standarda zanimanja. Nakon radnih grupa voditelji Fokus grupa svim su ostalim prisutnim sudionicima predstavili dobivene rezultate i predložili daljnje korake.

Projekt MEDUSA traje 30 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s 9 partnera uključujući 3 visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel te Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

Na  Pomorskom fakultetu u Splitu, u četvrtak 06. prosinca održana je 1. radionica o osiguravanju i unapređenju  kvalitete visokog obrazovanja projekta MEDUSA pod nazivom IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU U POMORSTVU – OSVRT NA PROVEDENU REAKREDITACIJU.

Nakon predstavljanja projekta i elementa projekta 2 Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, na radionici su se iznesli zaključci provedenih postupaka reakreditacije na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu te kroz panel raspravu raspravljalo o očekivanjima i preporukama za unapređenja nastavnih programa, projekti podrške za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja, načinima internacionalizacije studija, unapređenju podrške studentima i slično. Na radionici od djelatnika Pomorskog fakulteta u Rijeci su sudjelovali izv.prof.dr.sc. Ana Perić Hadžić, prof.dr.sc. Ines Kolanović, izv.prof.dr.sc. Irena Jurdana, izv.prof.dr.sc. Neven Grubišić te izv.prof.dr.sc. Vlado Frančić. Također, bili su predstavnici Sveučilišta u Splitu, Pomorskog fakulteta u Splitu, Pomorskog odjela u Zadru te Odjela za pomorstvo u Dubrovniku.