U petak, 22. ožujka 2019. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu poziva ”Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja”.

Ugovori o dodjeli bespovratnih gotovo stotinu milijuna kuna u sklopu poziva ”Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja” iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) za 26 projekata omogućit će da se na nekoliko hrvatskih sveučilišta i veleučilišta unaprijede postojeće ili izrade nove studijske programe i programe cjeloživotnog učenja prema HKO metodologiji. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je kako su ti ugovori nastavak strukturnih reformi u visokom obrazovanju i konkretnog povezivanja obrazovanja s tržištem rada.

Potpisan je ugovor za projekt MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu, nositelj projekta Pomorski fakultet, a partneri projekta su Sveučilište u Splitu, Pomorski Fakultet; Sveučilište u Zadru, Odjel za pomorstvo; Udruga Pomorskih Agenata Hrvatske; Zorović d.o.o.; Seaquest Shipmanagement d.o.o.; Panalpina Croatia d.o.o.; Bureu Veritas Croatia d.o.o.; Brodogradilište Viktor Lenac, d.d. i Jadrolinija. U ime cijelog partnerstva ugovor je potpisao izv.prof.dr.sc. Goran Vukelić kao predstavnik Sveučilišta u Rijeci, Pomorski fakultet. Projekt Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA financirat će se u maksimalnom iznosu od 3.996.913,48 HRK