Usklađivanje potrebe tržišta rada s jedne strane te ponude obrazovanja koje nude visoka učilišta u domeni pomorstva s druge, zajednički je cilj projekta MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) na kojem će uz nositelja projekta Pomorski fakultet u Rijeci sudjelovati još devet partnera.

Potpis na Sporazum o partnerstvu u Velikoj vijećnici Fakulteta stavili su predstavnici visokoškolskih ustanova i kompanija iz pomorskog gospodarstva koji su svojim operativnim i stručnim kapacitetima ključni za provedbu projekta. To su: Sveučilište u Splitu Pomorski Fakultet; Sveučilište u Zadru, Odjel za pomorstvo; Udruga Pomorskih Agenata Hrvatske; Zorović d.o.o.; Seaquest Shipmanagement d.o.o.; Panalpina Croatia d.o.o.; Bureu Veritas Croatia d.o.o.; Brodogradilište Viktor Lenac, d.d. i Jadrolinija Rijeka.

Potpisivanju Sporazuma o partnerstvu prethodilo je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u petak 22. ožujka 2019. u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt MEDUSA vrijednosti 3.996.913,48 HRK nastavlja na rezultate prethodno provedenog HKO projekta Kiklop gdje su identificirana brojna nova zanimanja na pomorskom tržištu i novi zahtjevi za kompetencijama koje nisu uključene u postojeće kurikulume. U okviru projekta MEDUSA, predviđa se razvoj novog diplomskog studija Menadžment u brodarstvu te unapređenje postojećih diplomskih studija iz područja Brodostrojarstva, Nautike, Logistike i menadžmenta u pomorstvu koja se izvode na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu primjenom HKO metodologije, kroz utvrđivanje standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija.

Poboljšanje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i inovativnosti studijskih programa u domeni pomorstva kontinuirani proces koji Pomorski fakultet u Rijeci provodi. Projekt MEDUSA je follow-up zajedničkog poduhvata partnera koji je započet kroz prethodni projekt KIKLOP.

Prema riječima dekana prof. dr. sc. Alena Jugovića, tvrtke iz privrede, potpisnice ugovora, dugogodišnji su suradnici Pomorskog fakulteta u Rijeci. Djelatnici tvrtki kao vanjski suradnici održavaju predavanja na preddiplomskim i diplomskim studijima, razmišljaju o budućnosti i mladim ljudima, budućim djelatnicima. U neposrednom kontaktu sa studentima prenose im svoje znanje te ujedno imaju uvid u mogućnosti i sposobnosti brojnih od njih, kao potencijalnom kadru.

Istraživanjem potreba tržišta rada u pomorskom sektoru uočena je transformacija hrvatskog pomorskog tržišta te izrazita specijalizacija pomorstva i morskog brodarstva što za posljedicu ima promjene strukture poslodavaca, razvoj malog poduzetništva, razvoj novih poslova i aktivnosti te posljedično nove zahtjeve u pogledu specifičnih znanja. „Htjeli mi to priznati ili ne, tržište rada se rapidno mijenja, okarakterizirano je iznimno visokom mobilnosti radne snage, primjenom suvremenih tehnologiju, inovacija, a sustav obrazovanja je dugotrajan, trom, i teško fleksibilan u praćenju rapidnih promjena. Svi nešto očekujemo u procesu tripartitnog modela; fakultet – student – poslodavac; fakultet da ima dobrog studenta, student da dobijemo adekvatno obrazovanje i pripremljenost za tržište rada te poslodavac koji želi dobrog obrazovanog radnika.“ Rekla je tijekom svečanosti potpisivanja voditeljica projekta, prodekanica za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić.

Svakako se mora posebno izdvojiti utjecaj i prepoznatljivost pomorskih fakulteta u Hrvatskoj na međunarodnom nivou. Koliko smo mala država, toliko je „veliki hrvatski pomorac“ u svjetskim razmjerima. Promocija aktivnosti u okviru nastavnih kurikuluma, dostupnost generiranih rezultata, naučenih lekcija je svakako je korak ka održivoj tržišnoj konkurentnosti hrvatskih pomoraca na svjetskom tržištu rada.

Pomorski fakultet u Rijeci u trenutnoj implementaciji ima 6 Erasmus projekata koji se bave unapređenjem kurikuluma, prepoznavanjem znanja i vještina koje su potrebne na tržištu rada s raznim europskim visokim učilištima. Također, u okviru ovog HKO poziva, potpisan je i ugovor o projektu ProLog – Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i logistike. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, gdje je Pomorski fakultet u Rijeci partner projekta uz Sveučilište Sjever, ORBICO d.o.o. i ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Dugoročno se očekuje prijenos znanja i iskustva iz hrvatskog gospodarstva te implementacija u nas obrazovni sustav. Naravno, potrebno je istaknuti da ljudski kapaciteti su ključni za razvoj kurikuluma, stoga projekt Medusa predviđa posebne specijalizacije nastavnog osoblja, ulaganje u opremu, implementaciju sustava za upravljanje kvalitetom na fakultetu i slično čime zaista podižemo kvalitetu, relevantnost, učinkovitost i inovativnosti studijskih programa.