10. prosinca 2019. godine u Rijeci održan je drugi partnerski sastanak projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene u prvih osam mjeseci projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale u prikupljanju dokumentacije za prva dva izvještajna razdoblja. Tijekom sastanka predstavljene su dostignute aktivnosti i očekivani rezultati svih elementa projekta, kao i one koje predstoje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Također, na sastanku su razmatrani i daljnji koraci za:

• Razvoj 3 nova standarda zanimanja (inspektor broda, HSEQ voditelj, voditelj dobavnog lanca)
• Razvoj 4 standarda kvalifikacija
• Upis standarda kvalifikacija u registar HKO;
• Prijedlog unaprjeđenih studijskih programa
• Razvoj novog studijskog programa i slično.

Drugi dio partnerskog sastanka odnosio se na Fokus grupe tj. na rad na evaluaciji rezultata ankete. Zadatak svih grupa je evaluacija rezultata anketa te verifikacija standarda zanimanja. Nakon radnih grupa voditelji Fokus grupa svim su ostalim prisutnim sudionicima predstavili dobivene rezultate i predložili daljnje korake.

Projekt MEDUSA traje 30 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s 9 partnera uključujući 3 visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel te Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.