Promotivni letak izrađen je u sklopu elementa projekta Promidžba i vidljivost čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te rezultatima i učincima projekta sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Izrađeni letak s informacijama o projektu postavljen je na nekoliko vidljivih mjesta na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Zadru i Splitu.