29.04.2021. godine u sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je edukacija za nastavno osoblje projekta MEDUSA pod nazivom Hrvatski Kvalifikacijski Okvir (HKO) „Metodologija, alati i ishoda učenja“. Radionica se zbog epidemiloške situacije održala online putem MS Teams aplikacije.

Cilj radionice bio je ukratko proći teorijske odrednice HKO-a, krenuti sa konkretnim primjerima zapisivanja ishoda učenja, raspraviti o problemima struktuiranja skupova ishoda učenja i slično, te dati jasne upute i rokove za izradu standarda kvalifikacije.

Radionicu je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te se ukratko osvrnula na dosadašnji rad na projektu MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu te na već završenom projektu KIKLOP – Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu. Predstavila je prisutne članove projekta te istaknula kako se nada da će ova radionica biti od koristi za izradu standarada kvalifikacija za prisutne nastavnike sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Splitu te sa Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru.

Radionicu je održala konzultantica gđa. Milena Sakoman, koja ima višegodišnje iskustvo u HKO projektima. Na početku radionice gđa. Sakoman predstavila je prisutnima Hrvatski Klasifikacijski Okvir, objasnila je ulogu HKO-a u sustavu obrazovanja, navela ciljeve i načela HKO-a te njegove načine uspostave i provedbe. Prisutnima je objasnila pojam skupova ishoda učenja i standarda kvalifikacije te načine kako pravilno zapisati ishode učenja prema HKO-u. Nakon teorijskog dijela predstavljeni su dijelovi i analizirani primjeri zapisanih ishoda učenja oko čega se povela rasprava.

Sljedeća radionica trebala bi se održati kroz mjesec dana kada će se osim teorijskog dijela sa konzultanticom komentirati standard kvalifikacije i ishoda učenja na primjeru studijskog smjera Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu.