Letak je izrađen unutar elementa projekta Promidžba i vidljivost čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te rezultatima i učincima projekta sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Unutar elementa projekta 2. Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja izrađen je letak na osnovu Priručnika za studente gdje su ukratko prikazane glavne informacije o sustavu osgiravanja kvalitete, upravljanja kvalitetom, kvaliteti u visokom obrazovanju ali najvažnije o ulozi studenata u procesu osiguravanja kvalitete na Pomorskom fakultetu u rijeci te ulozi vrednovanja nastave od strane studenata.

Više informacije pronađite na letku u nastavku.