22.09.2021. godine u sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je druga po redu edukacija za nastavno osoblje Pomorskog fakulteta u Rijeci naziva „Metodologija i alati, te pravilno zapisivanje ishoda učenja prema HKO-u“ u sklopu provedbe projekta:  “MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu”. Radionica se zbog epidemiloške situacije održala online putem MS Teams aplikacije.

Cilj radionice bila je analiza prethodno zapisanih ishoda učenja kao i primjera provjere i vrednovanja za standard kvalifikacije Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

HKO stručnjakinja i voditeljica radionice Milena Sakoman dala je svoju stručnu analizu zapisanih ishoda učenja i pripadajućih primjera provjere i vrednovanja s posebnim naglaskom na usklađenost s HKO-om te komentare i sugestije za njihovo poboljšanje.

Nakon primljenih sugestija i uputa polaznici su u timovima analizirali zapisane i predstavljene skupove ishoda učenja i primjere provjere i vrednovanja te napravili izmjene i korekcije u skladu sa prethodno izrečenim komentarima i sugestijama stručnjakinje, uvažavajući i komentare ostalih polaznika radionice.

Nakon kratke pauze predstavnici timova prezentirali su zapisane skupove ishoda učenja i pripadajuće primjere provjere i vrjednovanja. Polaznici ostalih timova analizirali su ih te prema potrebi predložili poboljšanja. HKO stručnjakinja dala je svoju stručnju analizu zapisanih/korigiranih ishoda učenja te zaključne komentare.

Ova radionica bila je od velike koristi prisutnim nastavnicima Pomorskog fakulteta u Rijeci s obzirom da su dobivene preporuke kako poboljšati odnosno ispraviti ukoliko se koriste krivi ili nedovoljno dobri opisi kod ishoda učenja i načina vrednovanja ishoda učenja.