U sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je dvodnevna radionica u Fužinama, hotel Bitoraj  28. i 29. 09. 2021. godine sa svrhom izrade standarda kvalifikacija diplomske razine studija za smjerove Nautika i tehnologija kopnenog prometa, Brodostrojarstvo, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu te Shipmanagement.  

Radionicu je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te se ukratko osvrnula na dosadašnji rad na projektu MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu te dala jasne upute koji je cilj radionice te na koji način će se isti ostvariti. Na radionici su sudjelovali dr. sc. Vlado Frančić, dr. sc. Renato Ivče, dr. sc. Robert Mohović, dr. sc. Goran Vukelić, Goran Vizentin, dr. sc. Edvard Tijan, Valentina Šutalo, dr. sc. Mladen Jardas, dr. sc. Biserka Rukavina te dr. sc. Neven Grubišić. 

Na kraju radionice prezentirani su dobiveni rezultati standarada kvalifikacija za navedene studijske smjerove i dane su smjernice za njihovo poboljšanje.