Category: Novosti

Prvi partnerski sastanak održati će se 16-17. svibnja 2019. na Pomorskom fakultetu u Rijeci u Velikoj vijećnici prema dnevnom redu:

Dnevni red 1. partnerskog sastanka

Usklađivanje potrebe tržišta rada s jedne strane te ponude obrazovanja koje nude visoka učilišta u domeni pomorstva s druge, zajednički je cilj projekta MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) na kojem će uz nositelja projekta Pomorski fakultet u Rijeci sudjelovati još devet partnera.

Read More »

POTPISIVANJE UGOVORA MEDUSA U MZO

U petak, 22. ožujka 2019. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu poziva ”Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja”.

Read More »