EP1 – Razvoj i unapređenje diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija
Cilj:
Razvoj novog i unapređenje postojećih sveučilišnih diplomskih studijskih programa utemeljenih na razvoju i izradi standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija koje se stječu završetkom pojedinog diplomskog sveučilišnoga studija sukladno zadanim smjernicama i razvijenom metodologijom za razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija te načelima Hrvatskog klasifikacijskog okvira.
Unutar elementa projekta obuhvaćene su aktivnosti izrade standarda zanimanja i kompetencija temeljem potreba tržišta rada, definirat će se 4 standarada kvalifikacija temeljenih na ishodima učenja u skladu s načelima HKO te će se razviti jedan novi i unaprijedit pet diplomskih sveučilišnih studija koji su strukturirani u skupovima ishoda učenja odgovarajuće razine, iskazani u ECTS bodovima predviđenima za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija.
Unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno Europskim standardima i smjernica u području visokog obrazovanja (ESG) kroz unaprjeđenje organizacijskih propisa kojima se uređuju unutarnji sustavi osiguravanja kvalitete, izradu alata za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja te provedba radionica o osiguravanju i unapređenju kvalitete znanosti i visokom obrazovanju.
Aktivnosti iz elementa projekta 1 povezani su sa navedenim ciljem u segmentu unaprjeđenja organizacijskih propisa kojima se uređuju unutarnji sustavi osiguravanja kvalitete. Naime, projektiranjem novog studija Menadžmenta u brodarstvu, Pomorski fakultet u Rijeci dobiva novi studij što će utjecati i na niz internih organizacijskih promjena vezanih za osiguranje kvalitete jer je do sada Zavod bio nadležan za izvođenje studija, što sada više nije slučaj.
Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj i provedbu programa, seminara i radionica za unapređenje nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju, razvoj baze podataka za praćenje alumni, provedbu analize zapošljivosti diplomiranih (alumnia), opremanje laboratorija i učionice radi podizanja studentskoga standarda te sudjelovanje studenata i nastavnika na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Aktivnosti iz elementa projekta 1, primjerice A1.4: Razvoj i izrada prijedloga unaprijeđenih studijskih programa (plan provedbe – GAP analiza, analiza efektivnosti provedbe) te A1.5 Plan implementacije Pomorskog obrazovnog standarda definirat će smjer i odabir potrebnih edukacija nastavnika za korištenje specijaliziranih softverskih alata i platformi i profesionalnih programa edukacije u specijaliziranim područjima koje se potrebne za izvedbu studija s ciljem unapređenja nastavne djelatnosti.

EP2 – Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
Cilj:
Razvoj novog i unapređenje postojećih sveučilišnih diplomskih studijskih programa utemeljenih na razvoju i izradi standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija koje se stječu završetkom pojedinog diplomskog sveučilišnoga studija sukladno zadanim smjernicama i razvijenom metodologijom za razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija te načelima Hrvatskog klasifikacijskog okvira.
Razvoj postupaka osiguravanja kvalitete u EP2 osigurava da se zadovolje ESG standardi 1.2 i 1.9 u pogledu studijskih programa; predviđeni ishodi učenja programa koje visoko učilište izvodi odgovaraju razini i profilu kvalifikacija koje se njima stječu, postignuće predviđenih ishoda učenja na studijskim programima se može dokazati, jasni su postupci planiranja i prihvaćanja novih, revizija ili ukidanja postojećih programa te uključuju povratne informacije studenata, poslodavaca, alumnija itd.
Unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno Europskim standardima i smjernica u području visokog obrazovanja (ESG) kroz unaprjeđenje organizacijskih propisa kojima se uređuju unutarnji sustavi osiguravanja kvalitete, izradu alata za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja te provedba radionica o osiguravanju i unapređenju kvalitete znanosti i visokom obrazovanju.
Unutar elementa projekta 2 obuhvaćene su aktivnosti koje u potpunosti doprinose navedenom cilju kroz unapređenje propisa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete radi uspostave komplementarnog sustava unutarnjeg osiguravanja s procedurama vanjskog vrednovanja, organizacije tematske radionice o osiguravanju i unapređenju kvalitete znanosti i visokom obrazovanju, metodama i alatima vrednovanja sa različitim ciljnim skupinama, te izrada alata za povećanje transparentnosti postupaka vrednovanja.
Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj i provedbu programa, seminara i radionica za unapređenje nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju, razvoj baze podataka za praćenje alumni, provedbu analize zapošljivosti diplomiranih (alumnia), opremanje laboratorija i učionice radi podizanja studentskoga standarda te sudjelovanje studenata i nastavnika na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Razvoj postupaka osiguravanja kvalitete u EP2 osigurava da se zadovolje ESG standardi 1.5. i 1.6 vezanim za nastavnički i institucijski kapacitet. Unaprjeđivanje propisa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete te implementacija mjera i alata stvoriti će učinkovito sustava za unapređenje kvalitete te trajno vezati visokoškolsku ustanovu da brine o nastavničkim i institucijskim kapacitetima, resursima za učenje te da trajno osigurava financijsku potporu istih.

EP3 – Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
Cilj:
Razvoj novog i unapređenje postojećih sveučilišnih diplomskih studijskih programa utemeljenih na razvoju i izradi standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija koje se stječu završetkom pojedinog diplomskog sveučilišnoga studija sukladno zadanim smjernicama i razvijenom metodologijom za razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija te načelima Hrvatskog klasifikacijskog okvira.
Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju koja se provodi u Elementu projekt 3 doprinosi navedenom cilju kroz osposobljavanje nastavnika i podizanje nastavničkih kompetencija za dizajniranje i planiranje aktivnosti učenja i izradu programa kolegija, prijenosa naučenog znanja za korištenje specijaliziranih softverskih alata i platformi i u specijaliziranim područjima radi razvoja novog i unapređenje postojećih sveučilišnih diplomskih studijskih programa.
Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj i provedbu programa, seminara i radionica za unapređenje nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju, razvoj baze podataka za praćenje alumni, provedbu analize zapošljivosti diplomiranih (alumnia), opremanje laboratorija i učionice radi podizanja studentskoga standarda te sudjelovanje studenata i nastavnika na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Unutar elementa projekta obuhvaćene su aktivnosti koje u potpunosti doprinose navedenom cilju unaprjeđenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj i provedbu programa za unapređenje nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju, razvojem baze podataka o alumni, praćenje i provedbu analize zapošljivosti diplomiranih (alumnia), opremanje laboratorija radi osiguranja resursa te sudjelovanje studenata i nastavnika na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

V – Promidžba i vidljivost
PM – Upravljanje projektom i administracija