10. prosinca 2019. godine u Rijeci održan je drugi partnerski sastanak projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene u prvih osam mjeseci projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale u prikupljanju dokumentacije za prva dva izvještajna razdoblja. Tijekom sastanka predstavljene su dostignute aktivnosti i očekivani rezultati svih elementa projekta, kao i one koje predstoje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Također, na sastanku su razmatrani i daljnji koraci za:

• Razvoj 3 nova standarda zanimanja (inspektor broda, HSEQ voditelj, voditelj dobavnog lanca)
• Razvoj 4 standarda kvalifikacija
• Upis standarda kvalifikacija u registar HKO;
• Prijedlog unaprjeđenih studijskih programa
• Razvoj novog studijskog programa i slično.

Drugi dio partnerskog sastanka odnosio se na Fokus grupe tj. na rad na evaluaciji rezultata ankete. Zadatak svih grupa je evaluacija rezultata anketa te verifikacija standarda zanimanja. Nakon radnih grupa voditelji Fokus grupa svim su ostalim prisutnim sudionicima predstavili dobivene rezultate i predložili daljnje korake.

Projekt MEDUSA traje 30 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s 9 partnera uključujući 3 visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel te Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

Na  Pomorskom fakultetu u Splitu, u četvrtak 06. prosinca održana je 1. radionica o osiguravanju i unapređenju  kvalitete visokog obrazovanja projekta MEDUSA pod nazivom IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU U POMORSTVU – OSVRT NA PROVEDENU REAKREDITACIJU.

Nakon predstavljanja projekta i elementa projekta 2 Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, na radionici su se iznesli zaključci provedenih postupaka reakreditacije na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu te kroz panel raspravu raspravljalo o očekivanjima i preporukama za unapređenja nastavnih programa, projekti podrške za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja, načinima internacionalizacije studija, unapređenju podrške studentima i slično. Na radionici od djelatnika Pomorskog fakulteta u Rijeci su sudjelovali izv.prof.dr.sc. Ana Perić Hadžić, prof.dr.sc. Ines Kolanović, izv.prof.dr.sc. Irena Jurdana, izv.prof.dr.sc. Neven Grubišić te izv.prof.dr.sc. Vlado Frančić. Također, bili su predstavnici Sveučilišta u Splitu, Pomorskog fakulteta u Splitu, Pomorskog odjela u Zadru te Odjela za pomorstvo u Dubrovniku.

16. i 17. svibnja 2019. godine u Rijeci održan je prvi partnerski sastanak te prva radionica za izradu standarda kvalifikacija i ishoda učenja projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Također, na sastanku su razmatrani i potrebni koraci za:

•             Razvoj 3 nova standarda zanimanja (inspektor broda, HSEQ voditelj, voditelj dobavnog lanca)

•             Razvoj 4 standarda kvalifikacija

•             Upis standarda kvalifikacija u registar HKO;

•             Prijedlog unaprjeđenih studijskih programa

•             Razvoj novog studijskog programa i slično.

Projekt traje 30 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“  s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja. Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s 9 partnera uključujući 3 visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel te Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

Prvi partnerski sastanak održati će se 16-17. svibnja 2019. na Pomorskom fakultetu u Rijeci u Velikoj vijećnici prema dnevnom redu:

Dnevni red 1. partnerskog sastanka

Usklađivanje potrebe tržišta rada s jedne strane te ponude obrazovanja koje nude visoka učilišta u domeni pomorstva s druge, zajednički je cilj projekta MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) na kojem će uz nositelja projekta Pomorski fakultet u Rijeci sudjelovati još devet partnera.

(Više »)

U petak, 22. ožujka 2019. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu poziva ”Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja”.

(Više »)