10 partnera
3 Sveučilišta
Ukupan budget: 3.996.913,48 HRK
Trajanje provedbe aktivnosti: 30 mjeseci
Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata: 11.2018
Zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata 04.2021
Projektni Partneri
Korisnik (LP): Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Partner 1: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
Partner 2: Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
Partner 3: Udruga pomorskih agenata Hrvatske
Partner 4: ZOROVIĆ d.o.o.
Partner 5: SEAQUEST SHIPMANAGEMENT d.o.o.
Partner 6: Panalpina Croatia d.o.o.
Partner 7: BUREU VERITAS CROATIA d.o.o.
Partner 8: Brodogradilište Viktor Lenac, d.d.
Partner 9: Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta