Kao zadnji letak projekta MEDUSA objavljen je letak sa glavnim rezultatima projekta.

Projekt MEDUSA traje 33 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“  s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja. Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s 9 partnera uključujući 3 visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel te Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

16. prosinca 2021. godine, održana je treća radionica o osiguravanju i unapređenju kvalitete visokog obrazovanja projekta MEDUSA. Na radionici su prisustvovali profesori Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta i Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Splitu, Pomorski fakultet, Sveučilišta u Zadru, Pomorski odjel te studenti. Tema radionice je bila „IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU U POMORSTVU – KAKO OSIGURATI KVALITETU ONLINE STUDIRANJA?“. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te voditeljica drugog radnog paketa projekta MEDUSA prof. dr. sc. Ines Kolanović su predstavile projekt MEDUSA te način na koji projekt utječe na visoko obrazovanje.

Nakon prezentiranih dosadašnjih rezultata projekta MEDUSA, prodekan za studente i upravljanje kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić i prodekanica za preddiplomske i diplomske studije, Ekonomskog fakulteta u Rijeci Izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender su predstavili uvođenje novih tehnologija u nastavni proces te prezentirali načine na koje je Ekonomski fakultet uveo online studijske programe u nastavni kurikulum.

(Više »)

25. studenog 2021. godine u Rijeci održan je četvrti partnerski sastanak te sastanak tehničkog i upravnog odbora projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA. Na sastanku su komentirane do sada obavljene projektne aktivnosti te sve aktivnosti koje slijede. Također, raspravljalo se o razvoju i unaprjeđenju diplomskih studijskih programa te su se definirali novi standardi zanimanja. U drugom dijelu sastanka, partneri su se podijelili u ranije određene Fokus grupe te su nastavili svoj rad na verifikaciji standarda zanimanja.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

(Više »)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije i ove godine organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata“ koji će se održavati u razdoblju od 20. do 30. studenoga 2021. godine.

Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata EU projekata“ je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga. Na ovogodišnjim Danima otvorenih vrata možete pronaći brojne korisnike koji su uspješno proveli ili još uvijek provode projekte financirane iz fondova Europske unije.

Više informacija dostupno je na https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2021/ (#EUinmyregionhttps://hr-hr.facebook.com/strukturni.fondovi/)

U sklopu „Dana otvorenih vrata EU projekata“ Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet predstaviti će rezultate koji su proizašli iz projekata MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu i PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

Predstavljanje će se održati virtualnim putem u utorak 23. studenog 2021. godine u vremenskom razdoblju od 10:00 do 11:00 sati , a u ime Pomorskog fakulteta rezultate će predstaviti voditeljica projekata izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić.

Link za pristup nalazi se u nastavku.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81917565062?pwd=OXl3dU1NcmJNR3dmZUdGODViRXA2QT09

Meeting ID: 819 1756 5062
Passcode: 780158

U sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je dvodnevna radionica u Fužinama, hotel Bitoraj  28. i 29. 09. 2021. godine sa svrhom izrade standarda kvalifikacija diplomske razine studija za smjerove Nautika i tehnologija kopnenog prometa, Brodostrojarstvo, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu te Shipmanagement.  

Radionicu je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te se ukratko osvrnula na dosadašnji rad na projektu MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu te dala jasne upute koji je cilj radionice te na koji način će se isti ostvariti. Na radionici su sudjelovali dr. sc. Vlado Frančić, dr. sc. Renato Ivče, dr. sc. Robert Mohović, dr. sc. Goran Vukelić, Goran Vizentin, dr. sc. Edvard Tijan, Valentina Šutalo, dr. sc. Mladen Jardas, dr. sc. Biserka Rukavina te dr. sc. Neven Grubišić. 

Na kraju radionice prezentirani su dobiveni rezultati standarada kvalifikacija za navedene studijske smjerove i dane su smjernice za njihovo poboljšanje. 

22.09.2021. godine u sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je druga po redu edukacija za nastavno osoblje Pomorskog fakulteta u Rijeci naziva „Metodologija i alati, te pravilno zapisivanje ishoda učenja prema HKO-u“ u sklopu provedbe projekta:  “MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu”. Radionica se zbog epidemiloške situacije održala online putem MS Teams aplikacije.

Cilj radionice bila je analiza prethodno zapisanih ishoda učenja kao i primjera provjere i vrednovanja za standard kvalifikacije Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

HKO stručnjakinja i voditeljica radionice Milena Sakoman dala je svoju stručnu analizu zapisanih ishoda učenja i pripadajućih primjera provjere i vrednovanja s posebnim naglaskom na usklađenost s HKO-om te komentare i sugestije za njihovo poboljšanje.

Nakon primljenih sugestija i uputa polaznici su u timovima analizirali zapisane i predstavljene skupove ishoda učenja i primjere provjere i vrednovanja te napravili izmjene i korekcije u skladu sa prethodno izrečenim komentarima i sugestijama stručnjakinje, uvažavajući i komentare ostalih polaznika radionice.

Nakon kratke pauze predstavnici timova prezentirali su zapisane skupove ishoda učenja i pripadajuće primjere provjere i vrjednovanja. Polaznici ostalih timova analizirali su ih te prema potrebi predložili poboljšanja. HKO stručnjakinja dala je svoju stručnju analizu zapisanih/korigiranih ishoda učenja te zaključne komentare.

Ova radionica bila je od velike koristi prisutnim nastavnicima Pomorskog fakulteta u Rijeci s obzirom da su dobivene preporuke kako poboljšati odnosno ispraviti ukoliko se koriste krivi ili nedovoljno dobri opisi kod ishoda učenja i načina vrednovanja ishoda učenja.

Letak je izrađen unutar elementa projekta Promidžba i vidljivost čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te rezultatima i učincima projekta sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Unutar elementa projekta 2. Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja izrađen je letak na osnovu Priručnika za studente gdje su ukratko prikazane glavne informacije o sustavu osgiravanja kvalitete, upravljanja kvalitetom, kvaliteti u visokom obrazovanju ali najvažnije o ulozi studenata u procesu osiguravanja kvalitete na Pomorskom fakultetu u rijeci te ulozi vrednovanja nastave od strane studenata.

Više informacije pronađite na letku u nastavku.

U sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana 2. radionica o osiguravanju i unapređenju kvalitete visokog obrazovanja pod nazivom IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU U POMORSTVU – SUSTAV KVALITETE. Radionica se održala u petak, 02. srpnja 2021. godine na Sveučilište u Zadru.

Cilj radionice bio je izmijeniti iskustva vezanim za upravljanje sustavom kvalitete visokih pomorskih učilišta sukladno normi ISO 9001:2015 i Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokom obrazovanja (ESG).

Radionicu je otvorila izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te rekla par riječi o samom projektu MEDUSA. Nakon uvodnog dijela izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović predstavila je element projekta 2 Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, na radionici su se iznesli zaključci provedenih postupaka reakreditacije na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu. Izv. prof dr. sc. Maja Krčum rekla je nešto više o upravljanju kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015 koja se koristi na visokim učilištima. Nešto više o sustavu osiguranja kvalitete tj. standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokom obrazovanja (ESG) prisutnima je rekla izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj. Kroz panel raspravu raspravljalo se o očekivanjima i preporukama za unapređenja nastavnih programa, projektima podrške za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja, načinima internacionalizacije studija, unapređenju podrške studentima ISO normi 9001 i slično.

29.04.2021. godine u sklopu projekta MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu održana je edukacija za nastavno osoblje projekta MEDUSA pod nazivom Hrvatski Kvalifikacijski Okvir (HKO) „Metodologija, alati i ishoda učenja“. Radionica se zbog epidemiloške situacije održala online putem MS Teams aplikacije.

Cilj radionice bio je ukratko proći teorijske odrednice HKO-a, krenuti sa konkretnim primjerima zapisivanja ishoda učenja, raspraviti o problemima struktuiranja skupova ishoda učenja i slično, te dati jasne upute i rokove za izradu standarda kvalifikacije.

Radionicu je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te se ukratko osvrnula na dosadašnji rad na projektu MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu te na već završenom projektu KIKLOP – Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu. Predstavila je prisutne članove projekta te istaknula kako se nada da će ova radionica biti od koristi za izradu standarada kvalifikacija za prisutne nastavnike sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Splitu te sa Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru.

(Više »)

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fiumeinf/public_html/medusa-project.eu/wp-content/themes/medusa/footer.php on line 1